Zoekkaart vogels in de winter

Zoekkaart vogels in de winter
Zoekkaart vogels in de winter
 1. Kuifmees
 2. Pimpelmees
 3. Zwarte mees
 4. Vuurgoudhaan
 5. Goudhaan
 6. Goudvink
 7. Merel
 8. Zanglijster
 9. Spreeuw
 10. Staartmees
 11. Appelvink
 12. Koolmees
 13. Glanskop
 14. Winterkoning
 15. Koperwiek
 16. Kramsvogel
 17. Putter
 18. Vink
 19. Groenling
 20. Keep
 21. Sijs
 22. Roodborst
 23. Kauw
 24. Turkse tortel
 25. Boomklever
 26. Heggemus
 27. Huismus
 28. Grote Bonte Specht
 29. Ekster
 30. Gaai
Zoekkaart vogels in de winter