Waarom moeten we zuinig zijn met water?

Met water hebben we elke dag te maken. Water zit in de lucht, in de grond, in ons eten en drinken. Zelfs ons lichaam bestaat voor het grootste deel uit water namelijk 65%. De aarde is maar liefst voor 71% bedekt met water. Maar het grootste deel hiervan zit in de zee. En zout water is niet geschikt voor ons. Alleen zoet water is geschikt voor mensen, dieren en planten op het land. Mensen gebruiken water voor een heleboel dingen. Op de pagina ‘wat kun je met water doen’ lees je hier meer over.

Schoon zoet water

Op onze aarde komen er steeds meer mensen bij en die willen allemaal kunnen drinken, douchen en naar de WC gaan. Maar ook ons eten heeft water nodig. Boeren moeten hun vee dagelijks voldoende water geven en gewassen hebben het nodig om te groeien. Om voldoende water te krijgen worden grote waterreservoirs (meren) aangelegd, stuwdammen gebouwd en rivieren omgeleid. Allemaal om het water uit de lucht en rivieren op te vangen en te worden verbruikt.

Vervuiling

Watervervuiling kent twee soorten oorzaken: natuurlijke en menselijke. In de natuur komt het voor als bijvoorbeeld zwavel uit een vulkaan met water in contact komt. Of bacteriegroei bij langdurige droogte en warm weer. Menselijke oorzaken zijn bijvoorbeeld het lozen van afval door de industrie,WC en afwaswater, landbouwgif of regenwater dat fijnstof van de  straat spoelt. Een groot deelvan het water dat in de westerse wereld vervuild wordt, komt terecht in speciale water schoonmaak installaties. Hier wordt verontreiniging verwijderd en water geschikt gemaakt voor lozing in het oppervlaktewater en zelfs om te drinken.

Je kunt je natuurlijk voorstellen dat dit niet altijd goed gaat. Want fabrieken lozen soms hun vuile water in de zelfde rivier als waar wij uit drinken.

Related Items

Geef een reactie